Drodzy WarLUGowicze,

26 listopada o godzinie 18 organizujemy pierwszą w historii WarLUGa Imprezę Podpisywania Kluczy (PGP Key Signing Party). Zapraszamy wszystkich członków grupy!

A teraz słów kilka o przygotowaniu się do wydarzenia. Podpisywanie kluczy, zwłaszcza większej liczby osób wymaga pewnej dozy planowania. Bazować będziemy na doświadczeniach Lena Sassamana, Wernera Kocha i Phila Zimmermanna, którzy opracowali algorytm pozwalający sprawnie przeprowadzić taki proces. Podobna procedura odbywa się też na konferencji FOSDEM.

Przed spotkaniem

 1. Obowiązkowe jest dostarczenie klucza publicznego do koordynatora imprezy. W naszym wypadku użyjemy serwera kluczy. Klucz GPG można wysłać w następujący sposób:
  gpg --keyserver warszawa.linux.org.pl --send-key [keyid]
 2. Po upływie terminu składania kluczy wygenerowana zostanie ostateczna lista zawierająca wszystkie nadesłane klucze wraz z ich odciskami (ang. fingerprint).
 3. Każdy z uczestników powinien pobrać listę kluczy, wygenerować dla niej sumę SHA256 i RIPEMD160, a następnie wpisać ją w odpowiednich polach na liście.
 4. Każdy z uczestników powinien wydrukować pobraną listę oraz sprawdzić poprawność swojego klucza.

W trakcie spotkania

 1. Każdy powinien mieć listę wydrukowaną przez siebie. Uczestnik jest pewny, że TYLKO I WYŁĄCZNIE jego lista jest prawdziwa, tzn. suma kontrolna zgadza się z tą podaną przez organizatora.
 2. Do wiadomości uczestników podana zostanie suma kontrolna listy kluczy.
 3. Następnie przeprowadzona zostanie procedura sprawdzenia tożsamości osoby, która oznaczona jest jako posiadacz klucza (pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości!).
 4. Uczestnicy ustawią się w rzędzie wg kolejności kluczy na liście. Następnie rząd ten zostanie „złamany” tak, aby pierwszy uczestnik znalazł się naprzeciwko ostatniego.
 5. Po wzajemnym sprawdzeniu tożsamości osób stojących naprzeciwko siebie każdy przesuwa się o jedno miejsce w zadanym kierunku; następuje sprawdzenie tożsamości kolejnych osób.

Po spotkaniu

Po spotkaniu każdy uczestnik powinien podpisać klucze osób, których tożsamość zweryfikował.

Miejsce i czas:
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
ul. Banacha 2 (wejście od ul. Pasteura)
Sala 4070
26 listopada, godzina 18:00

Ostateczny termin nadsyłania kluczy: 24 listopada 2014, godzina 23.59.