Spotkanie PLUG - 20.II.2003


Było o zabezpieczniu postgresa, ogólnie baz danych, trochę o bezpieczeństwie aplikacji webowych korzystających z baz danych. Slajdy z wykładu tutaj.

Sebastian Zagrodzki