• Data: 2005-02-10
 • Prelegent: Władysław Majewski
 • Poziom: dla każdego
 1. co się dzieje z patentami i co możemy zrobić
 2. co się dzieje z ustawą o informatyzacji i co chcemy jeszcze osiągnąć
  • bezpieczny czy zwykły podpis dla ZUS?
  • zobowiązanie sądów do przestrzegania standardów
  • zobowiązanie podmiotów prywatych wykonujących zlecenie publiczne do stosowania standardów
  • koszt testowania poprawności rozwiązań open-source
  • obowiązek potwierdzenia odmowy
 3. jaki standard otwartego dokumentu jako IDA: OASIS czy MS-XML.
 4. co dalej ze strategią rozwoju wolnego oprogramowania
 5. inne aktualne:
  • PBI i objęcie nim użytowników Firefox
  • SIMIK i podobne
  • tłumaczenie RFC