• Data: 2005-03-03
  • Prelegent: Stanisław Małolepszy
  • Poziom: dla każdego
  • Materiały

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się techniki budowania stron WWW w oparciu o CSS. Chciałbym pokazać, jak jeszcze efektywniej wykorzystać kaskadowe arkusze stylów, by tworzyć strony dostępne – w najszerszym tego słowa znaczeniu. Powiem więc o zagadnieniach związanych z drukowaniem, wyświetlaniem na małych ekranach (Small Screen Rendering), używaniem programów udźwiękawiających i innych.