• Data: 2005-12-21
  • Prelegent: Jan Rękorajski
  • Poziom: średniozaawansowany
  • Materiały

Od jakiegoś czasu komputery posiadają dostateczną moc by można na pojedyńczej maszynie uruchamiać wiele maszyn wirtualnych, każdą ze swoim systemem operacyjnym. Dostępnych jest wiele rozwiazań różniących się poziomem abstrakcji i sposobem wirtualizacji (np. QEMU, UML, Bochs, VMware). Do wielu zastasowań nie potrzebujemy jednak uruchamiać osobnego systemu operacyjnego dla każdej maszyny wirtualnej, zdecydowana większość aplikacji zupełnie nie potrzebuje dostępu do sprzętu czy jądra.

Linux Vserver pozwala na pełną separację uruchamianych aplikacji, umożliwia tworzenie wirtualnych serwerów współdzielących sprzęt i zasoby systemu operacyjnego dzięki czemu tworzymy iluzję osobnych maszyn, bez strat wydajności występujących w przypadku innych rozwiązań. W trakcie prezentacji przedstawię założenia projektu Linux VServer, dostępną infrastrukturę w jądrze Linuksa wykorzystaną do wirtualizacji i niezbędne modyfikacje zapewniające pełną separację przestrzeni wykonania procesów. Pokażę też vserwery w działaniu.