• Data: 2006-10-25
  • Prelegent: Łukasz Bromirski
  • Poziom: średniozaawansowany
  • Materiały

Na spotkaniu omówione zostaną teoretyczne zagadnienia związane z routingiem dynamicznym w systemach Open Source. W drugiej części prezentacji przedstawiona zostanie konfiguracja oraz praktyczne zastosowanie protokołów OSPF i BGP.