• Data: 2007-11-29
  • Prelegent: Marek Pułczyński
  • Poziom: dla każdego

Środowisko pythonowoców ułatwiło sobie życie przez przyjęcie kilku konwencji pomocnych przy tworzeniu i rozwijaniu projektów.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem i testowaniem kodu. Omówione zostaną też sposoby tworzenia dokumentacji i pakietów.

Uczestnicy prelekcji posiądą wiedzę ułatwiająca szybkie wdrożenie się do pracy przy pythonwych projektach.