• Data: 2007-12-13
  • Prelegent: Marcin Swiderski
  • Poziom: dla każdego

Na spotkaniu poruszone zostaną następujące tematy:

  • wprowadzenie do pythona. Konsola pythona, pliki itp.,
  • podstawowe struktury danych (tuple, listy, słowniki),
  • struktury kontrolne, (if, for, while),
  • funkcje,
  • klasy i obiekty,
  • praca z plikami.