• Data: 2008-01-10
  • Prelegent: Jarek Zgoda
  • Poziom: dla każdego
  • Materiały

Przedstawione zostaną podstawy programowania aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w PyGTK, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii użycia wątków. Omówione zostaną także możliwe architektury aplikacji GUI i związane z nimi ograniczenia.