• Data: 2009-01-14
  • Prelegent: Marek Marczykowski
  • Poziom: średniozaawansowany
  • Materiały

Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości wykorzystania OpenLDAP jako spójnej bazy użytkowników. Będzie omówione między innymi podłączenie serwera pocztowego (postfix + dovecot + amavis), samby, oraz innych systemów autoryzujących (kerberos, radius, itp). Będzie też mowa o możliwościach rozbudowy serwera (z wykorzystaniem overlay-ów)