• Data: 2009-01-21
  • Prelegent: Robert Socha
  • Poziom: średniozaawansowany
  • Materiały

Wykład poświęcony będzie zarządzaniu dyskami w systemie Linux z wykorzystaniem mechanizmów RAID i LVM. Na wykładzie zostaną poruszone zagadnienia związane z konfiguracją i typowymi zadaniami administracyjnymi związanymi z obiema technologiami.