• Data: 2010-06-16
  • Prelegent: Marek Marczykowski
  • Poziom: średniozaawansowany
  • Materiały

Teoria i praktyka wirtualizacji na przykładzie Xen-a. Typowe zastosowania oraz przegląd funkcji takich jak modyfikacja przydzielonych zasobów online, zachowywanie stanu, narzędzia zarządzające.